Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

Cele

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT) korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

 • przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

 • opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

Czy wiesz, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z budynków mieszkalnych, głównie jednorodzinnych, wynikająca ze spalania paliw kopalnych niskiej jakości w przestarzałych kotłach1?

Pakiety Prac

Zadania realizowane w ramach projektu są pogrupowane w 4 pakiety prac (WP – Work Package):

Czy wiesz, że Polska boryka się z problemem złej jakości powietrza o ogromnych konsekwencjach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, przeplatającym się z zagadnieniem wysokiej energochłonności gospodarki2?

Transdyscyplinarne i partycypacyjne tworzenie i wymiana wiedzy: pilotaż lokalnego procesu dekarbonizacji;

Opracowanie metodologii w zakresie realizacji przeglądu technologii, podaży i popytu na energię oraz ich przestrzennego rozmieszczenia w wybranym projekcie pilotażowym w Polsce;

Opracowanie schematów finansowania oraz modeli biznesowych;

Dynamiczne modelowanie systemu; identyfikacja i eksploracja czynników i mechanizmów kluczowych dla eliminacji kotłów na paliwa kopalne w Polsce;

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów węglowych w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych.

Media & Wydarzenia

GREENHEAT w MEDIACH

 • Jak stworzyć samowystarczające energetycznie osiedle?
   – Sebastian Bykuć, Kierownik Centrum ds. Naukowych o eksperymentalnym projekcie CB PAN w Jabłonnie dla Business Insider Polska
  ZOBACZ WIĘCEJ 

GREENHEAT WYDARZENIA

Partnerzy

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. R. Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
Promotor Projektu = Koordynator (IMP PAN)

Czy wiesz, że ponad 30 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się w Polsce3?

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

 • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.eeagrants.org

Kontakt

Koordynator

Sebastian Bykuć

sbykuc (at) imp.gda.pl

Manager ds. komunikacji

Ewa Domke

edomke (at) imp.gda.pl

Czy wiesz, że według Europejskiej Agencji ds. Środowiska jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie4?

Rezultaty

Tutaj będą stopniowo umieszczane finalne wersje rezultatów projektu (tzw. Deliverables).

ZOBACZ WIĘCEJ

W przypadku wątpliwości, sprawdź czy jesteś
być może jednym z Interesariuszy projektu GREENHEAT?

Czy jesteś:

 • użytkownikiem/użytkowniczką kotła na paliwa kopalne z rejonu Legionowa (tzn. komunalnym lub prywatnym właścicielem domu lub budynku mieszkalnego z zainstalowanymi kotłami na paliwa kopalne (tzn. na węgiel lub gaz)?

 • decydentem/decydentką na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym (ze szczególnym uwzględnieniem sektora ochrony środowiska)?

 • obywatelem/obywatelką zamieszkującą w Polsce (ponieważ jakość powietrza dotyczy każdego)?

 • czy jesteś serwisantem, monterem, producentem, dystrybutorem urządzeń grzewczych/OZE?

 • producentem ciepła odpadowego i/lub czy masz zapotrzebowanie na chłód (w Legionowie)?

 • przedstawicielem/przedstawicielką lokalnej firmy z Legionowa lub firmy działającej na terenie Legionowa (dot. dostawców usług i technologii w zakresie szeroko pojętego rynku energii odnawialnej)?

 • przedstawicielem/przedstawicielką lokalnej firmy energetycznej?

 • członkiem konsorcjum innych lokalnych, regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów i inicjatyw zajmujących się dekarbonizacją?

 • przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska (zwłaszcza zajmujących się kwestiami związanymi z jakością powietrza)?

 • dziennikarzem/dziennikarką zainteresowanym/zainteresowaną tematyką ochrony środowiska, reprezentującym/reprezentującą portal podejmujący tematy dotyczące energetyki, dekarbonizacji i tym samym szeroko pojętej ochrony środowiska?

 • niezidentyfikowanym jeszcze Interesariuszem/Interesariuszką, na którego wiadomość czekamy?

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Dziękuję za Twoją wiadomość. Wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd podczas próby wysłania Twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później.